حرف های ما هنوز ناتمام...

تا نگاه میکنی

وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود

آی...

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان

     چقدر زود

          دیر میشود...

 

پ.ن:

سه سال از عروجت میگذرد شاعر فرزانه انقلاب

و من هنوز باور نکرده ام هشت آبان هشتاد و شش را...

 

شادی روح پاک قیصر امین پور فاتحه ای ختم بفرمایید.