به نام مهربان بی هم‌تا

گل همیشه بهارم امام خامنه ایست

تمام شور حیاتم امام خامنه ایست

پس از خدا و رسول و ائمه اطهار

تمام دار و ندارم امام خامنه ایست....