به نام مهربان بی هم‌تا

خبرشو به استاد دادیم

ایشون هم فی البداهه این شعر رو خوندن:

سفارت انگلیس، اردوگاه شیطان است

چیدن دام شیطان، فرموده قرآن است...

 

خوشحال شدم از اینکه هنوز هم دانشجو بیدار است.

***

نظر مراجع درباره سگ و کلب بودن برای اهل بیت (ع)

آیت الله بهجت: تمام این امور اشکال دارد و جایز نیست. ولو به عنوان ثانوی.

آیت الله سیستانی: باید از جملات نامناسب پرهیز شود.

آیت الله خامنه ای: گفتن این جملات جایز نیست و باید از ترویج این افراد و اینگونه جلسات پرهیز گردد.

***

عزاداری هاتون قبول

یا علی