یا لطیف

 

نفر اول: مدرکتو گرفتی؟؟ ماشالا... بذار با آقای بووووووق معرفیت کنم برای کار توی فلان اداره

نفر دوم: لطف دارین شما... اما خداروشکر تا اینجارو بدون پارتی اومدم ایشالا از این به بعد هم توکل به خودش.

نفر اول: این چه حرفیه پسرم؟ اتفاقا شما جوون های مومن و دست و دل پاک باید بیایید پست ها رو پر کنید که دست نا اهلش نیفته!

 

من: :|

 

استدلال از این قوی تر نشنیده بودم:|

خب توی مصاحبه تون فرد لایق رو پیدا کنید. حالا حتما باید پارتی بازی کنید؟؟؟