یا لطیف

واقعا برام سواله

چرا ایام امتحانات که میشه این همه کتابای غیردرسی جذاب میشن؟؟ :(

یادش بخیر قیدار رو شب امتحان مکانیک خوندم

و خیلی از رمان ها و کتاب های دیگه رو ...

خدایا منو از شر جذابیت کتابای غیردرسی در امان نگه دار گریه