ما جزو کدوم دسته ایم؟

یا لطیف

 

مردم سه دسته هستند
1) عالم ربانی (دانشمند الهی)
2) آموزنده ای بر راه رستگاری (متعلم غلی سبیل نجاة)
3) پشه هایی که دست خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند که به دنبال هر سر و صدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند. نه از روشنایی دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استواری پناه بردند.


ما جزو کدوم دسته ایم؟؟


(حکمت 147 نهج البلاغه)

/ 0 نظر / 26 بازدید