در برابر قانون خدا، فاطمه مخزومی و فاطمه محمدی(ص) یکسانند!

یا لطیف

اخطار/ این متن هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد!

فاطمه مخزومی زن سرشناسی بود که دزدی او نزد پیامبر اکرم ص ثابت گردید و قرار شد که حکم دادگاه درباره او اجرا شود. گروهی به عنوان شفیع و به منظور جلوگیری از اجرای قانون پا در میانی کردند و سرانجام اسامة بن زید را نزد پیامبر فرستادند تا آن حضرت را از بریدن دست این زن سرشناس باز دارد. رسول اکرم از این وساطتها سخت ناراحت شد و فرمود:
بدبختی امتهای پیشین در این بود که اگر فرد بلندپایه ای از آنان دزدی میکرد، او را میبخشیدند و دزدی او را نادیده میگرفتند؛ ولی اگر فرد گمنامی دزدی میکرد فورا حکم خدا را درباره او اجرا میکردند. به خدا سوگند اگر دخترم فاطمه نیز چنین کاری کند حکم خدا را درباره او اجرا میکنم و در برابر قانون خدا، فاطمه مخزومی و فاطمه محمدی یکسان است.


منبع روایت: آیت الله جعفر سبحانی/ فروغ ولایت / ص 328

/ 0 نظر / 55 بازدید